Dostosowanie wieży chłodniczej do istniejącego zbiornika